Zásady přípravy tiskových dat:

 • používat normy pro předávání tiskových dat PDF/X-1a:2001
 • dokument musí mít spad 3 mm z každé strany
 • všechny fotografie vložené do dokumentu musí být v tiskovém rozlišení (300 dpi) v barevném prostoru CMYK, Greyscale, Black&White (pérovky). 
 • všechny fonty použité v dokumentu musí být do PDF vloženy (embeded)
 • všechny průhlednosti použité v dokumentu je nutné sloučit ve vysokém rozlišení
 • zkontrolovat nastavené přetisky (černé texty, černé linky, výseky, ...)
 • přímé barvy, pokud v dokumentu být nemají, převést do odpovídajících CMYK hodnot nebo korektně pojmenovat 
 • RGB barvy převést na CMYK (pozor u převodu černých RGB textů, převádět jen do K)
 • v dokumentu nepoužívat převodní funkce (OPI)
 • používat jen kompozitní PDF
 • v názvech souborů nepoužívat žádné zvláštní znaky