Ostatní dokončovací práce

Laminace

Laminace je jedním z nejmodernějších způsobů povrchové úpravy tiskovin. Aplikované folie zaručují maximální ochranu tiskoviny, optický efekt a kvalitativní zhodnocení. Tiskoviny upravené laminací jsou pevnější v tahu i ohybu, lépe odolávají zvýšení vlhkosti a mají vyšší životnost a použitelnost.

Perforace

Perforace je „proděravění“ papíru, které usnadní jeho pozdější odtrhnutí nebo ohnutí. Je nejčastěji využíváno na vstupenky, pořadové lístky, trhací bloky, poukázky či jiné podobné tiskoviny.

Vrtání

Vrtání je dnes poměrně využívanou technologií dokončovacího zpracování. Nejčastěji slouží k zakládání papíru, k vytváření otvoru u kalendářů, ale také jako zajímavý grafický prvek.

Falcování

Falcování je ruční nebo strojový úkon, při kterém je papír skládán nebo jednoduše přeložen na výsledný formát. Nabízíme falcování souběžné, křížové (mapy) a na tzv. harmoniku do minimálního formátu 3,5 cm (hojně používáno na příbalové letáky)

Bigování

Bigování se provádí u silnějších materiálů a desek měkkých vazeb. V místě ohybu se vytlačí podélná rýha a papír se v tomto místě ohne bez vedlejšího poškození (praskání).